0 1 min 1 rok

Oczekuje się, że Bank Japonii podniesie swoją prognozę inflacji, ale utrzyma bardzo niskie stopy procentowe na posiedzeniu w tym miesiącu, mówią źródła, ponieważ obawy przed recesją w USA i rosnącymi kosztami nakładów zaciemniają perspektywy jego kruchego ożywienia gospodarczego.

W raporcie kwartalnym, który ma się odbyć w dniach 20-21 lipca, BOJ prawdopodobnie przewiduje, że inflacja bazowa konsumencka nieznacznie przekroczy cel na poziomie 2% w bieżącym roku fiskalnym kończącym się w marcu 2023 r., w porównaniu z obecną prognozą 1,9% z kwietnia. , mówią źródła.