0 1 min 2 lata

W obliczu narastającej strukturalnej nadwyżki płynności, stopniowej normalizacji sytuacji na rynku finansowym oraz utrzymania tendencji do dewaluacji bilansów instytucji kredytowych, Bank Centralny Federacji Rosyjskiej zwiększy rezerwy obowiązkowe od sierpnia regulator powiedział w oświadczeniu.

W szczególności wskaźniki dla wszystkich kategorii zobowiązań zastrzeżonych w rublach dla banków z licencją powszechną i niebankowych organizacji kredytowych zostaną zwiększone o 1 punkt procentowy (pp), do 3%. W przypadku banków z licencją podstawową stopy rezerwy obowiązkowej dla zobowiązań rublowych pozostają bez zmian.

Dodatkowo dla wszystkich banków wskaźniki dla wszystkich kategorii zobowiązań zastrzeżonych w walutach obcych zostaną podwyższone o 1 p.p., do 5%. Dla niebankowych instytucji kredytowych standardy wzrosną o 3 p.p.

Nowe standardy stosuje się począwszy od regulacji wysokości rezerw obowiązkowych na sierpień 2022 r.