Kalendarz ekonomiczny – definicja. Czym jest kalendarz ekonomiczny, makroekonomia. Podstawy inwestowania

Czym jest kalendarz ekonomiczny? Kalendarz ekonomiczny odnosi się do zaplanowanych dat ważnych publikacji lub wydarzeń, które mogą wpływać na ruch cenowy pojedynczego papieru wartościowego lub rynku jako całości. Inwestorzy i handlowcy używają kalendarza finansowego do planowania transakcji i realokacji portfela, zwracając uwagę na wykresy i […]

Biznes Gospodarka