Kalendarz ekonomiczny – definicja. Czym jest kalendarz ekonomiczny, makroekonomia. Podstawy inwestowania

9 min 2 lata

Czym jest kalendarz ekonomiczny? Kalendarz ekonomiczny odnosi się do zaplanowanych dat ważnych publikacji lub wydarzeń, które mogą wpływać na ruch cenowy pojedynczego papieru wartościowego lub rynku jako całości. Inwestorzy i handlowcy używają kalendarza finansowego do planowania transakcji i realokacji portfela, zwracając uwagę na wykresy i […]

Biznes Gospodarka