0 10 min 2 lata

Kalendarz ekonomiczny jest niezbędnym narzędziem do realizacji strategii inwestycyjnej, ale nie jest wystarczający do osiągnięcia określonych zysków na rynku. Kalendarz finansowy powinien być używany równolegle z analizą techniczną, gdy tylko jest to możliwe.


Chociaż zdarzenia i dane bazowe silnie wpływają na ceny instrumentów, nie należy zapominać, że handlowcy również opierają swoje strategie na danych graficznych i technicznych. Dlatego nieuwzględnienie tych informacji byłoby błędem.


Ogólnie Kalendarz ekonomiczny informuje o ważnych wydarzeniach w kalendarzu Forex

lub innych rynkach finansowych. Niezależnie od tego, gdzie spojrzysz w kalendarzu, informacje i wydarzenia są w przybliżeniu takie same, dokładne daty i godziny nowych wiadomości finansowych, a także inne przydatne informacje, takie jak znaczenie tego wydania na rynku, a zatem jego priorytet. w zależności od instrumentu, w który inwestujesz.


kalendarze finansowe są dostarczane przez strony internetowe z informacjami finansowymi,

a także przez wszystkich internetowych brokerów forex i CFD. Ale bądź ostrożny: nie wszystkie kalendarze finansowe oferują te same korzyści.


W zależności od wybranego brokera masz dostęp do kalendarzy finansowych z mniej lub bardziej praktycznymi funkcjami. Najciekawsze funkcje przewidują zachowanie rynków i analityków w odniesieniu do określonych danych. Prognozy te pozwalają na wykorzystanie prawdziwych danych po ich opublikowaniu do budowania lub tłumienia nastrojów na rynku i handlu nimi.


Inną funkcją kalendarzy finansowych oferowanych przez niektórych brokerów jest wyświetlanie tylko informacji, które mogą zainteresować danego tradera w oparciu o instrumenty, którymi handlują. Dzięki temu tylko ważne publikacje są wyświetlane bez zbędnych zakłóceń, co pozwala zaoszczędzić sporo czasu.


Dlatego bardzo ważne jest, aby wybrać odpowiedniego brokera

ze względu na jakość dostarczanych informacji, zwłaszcza jakość i dostosowanie dostarczonego kalendarza finansowego. Nie przeocz tego elementu, ponieważ szybko przekonasz się, że kalendarz finansowy jest bardzo często używany podczas sesji handlowych.

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu finansowego

jest niezwykle trudnym zadaniem, zwłaszcza gdy grozi lub ma miejsce kryzys finansowy. Stabilność finansową zapewnia kilka instytucji należących do sieci bezpieczeństwa finansowego. Wśród nich ważną rolę odgrywa bank centralny, który posiada wiele instrumentów mających pozytywny wpływ na system finansowy. Jednym z nich jest polityka informacyjna, która służy komunikacji banku centralnego z uczestnikami rynku finansowego.


W artykule omówiono znaczenie danych banku centralnego w realizacji polityki pieniężnej, w tym w zapewnieniu stabilnego funkcjonowania systemu finansowego. W artykule omówiono zagadnienia związane z pozycją banku centralnego w sieci bezpieczeństwa , aw szczególności sposoby komunikacji
poprzez specjalne narzędzia wykorzystywane w tym celu przez banki centralne. Ważną częścią artykułu jest konwergencja narzędzia coraz częściej wykorzystywanego przez banki centralne – prognozy.

Instrument ten wpływa na długoterminowe oczekiwania dotyczące stóp procentowych,

ale może również informować o zakresie i czasie wykorzystania przez banki centralne instrumentów stabilizacyjnych, takich jak luzowanie ilościowe. Rola Banku Centralnego w sieci bezpieczeństwa jest bardzo ważna. Dwa ważne obszary, które zyskały na znaczeniu w ostatnich latach (w wyniku pogłębiającego się kryzysu) to pogląd, że banki centralne powinny starać się wspierać zarówno stabilność finansową, jak i stabilne ceny oraz znaleźć miejsce, które uwzględnia sytuację kryzysową . . majątek cen w ramach kompleksowej polityki pieniężnej, przewartościowanie roli banków centralnych, głównie w nadzorze bankowym, ale także w zakresie regulacji rynków finansowych.

Jednak banki centralne nigdynie utożsamiały polityki pieniężnej z celem strategicznym. Tylko w rzadkich przypadkach stabilność systemu finansowego jest wyraźnie określona w ustawie o banku centralnym lub w jakimkolwiek innym oficjalnym dokumencie. Jest to najczęściej traktowane jako cel pośredni, a prawna rola banków centralnych we wspieraniu stabilności systemu finansowego ogranicza się do działań promujących efektywność i bezpieczeństwo systemu płatniczego. Stabilność systemu finansowego
w praktyce współczesnego systemu monetarnego stała się ważnym zadaniem banku centralnego
tylko w warunkach niezaprzeczalnego zagrożenia równowagi pieniężnej, zapobiegającego rozprzestrzenianiu się skutków kryzysu finansowego lub strat . płynność w sektorze bankowym. nieprzewidywalne zdarzenia losowe.

Był więc używany dyskretnie, co chroniło i podtrzymywało zaufanie do całego systemu finansowego.
Irena Pyka podkreśla, że działania służące wspieraniu stabilności systemu finansowego przez banki centralne polegają przede wszystkim na:
– realizacji funkcji pożyczkodawcy ostatniej instancji,
– zasilaniu problemowej instytucji finansowej w kapitał, powoływaniu instytucji zarządzającej aktywami niskiej jakości,
– prowadzeniu szeroko zakrojonej polityki informacyjnej


W systemie finansowym niezwykle istotną rolę w komunikacji

odgrywa właśnie bank centralny, ponieważ kształtuje on warunki działania tego systemu, wpływa swoimi decyzjami na środowisko bankowe oraz dysponuje największymi zasobami informacji w całym systemie. Za pomocą dostarczania informacji i upowszechniania wiadomości zapoznaje on rynki finansowe oraz społeczeństwo z celami, do których zmierza, decyzjami i działaniami, które podejmuje oraz wyjaśnia politykę, którą prowadzi . Polityka informacyjna banku centralnego, zapewniając przejrzystość prowadzonej polityki pieniężnej, ma strategiczne znaczenie. Jeszcze kilkanaście lat temu banki centralne udzielały niewielu informacji na temat swoich działań, pozwalając, aby ich czyny niejako mówiły same za siebie.

Jednak komunikacja Rady Monetarnej z otoczeniem

uległa tak dużej zmianie, że teraz słowa mają większą wagę niż same działania. Polityka informacyjna stała się tak ważna z dwóch powodów: – doświadczenie pokazało, że jasna, zrozumiała i przejrzysta komunikacja z otoczeniem zwiększa skuteczność polityki pieniężnej, odpowiednia komunikacja zwiększa odpowiedzialność banku centralnego za swoje działania. do działania, ponieważ tworzy jasną podstawę do oceny efektów prowadzonej polityki, a tym samym wzmacnia wiarygodność i niezależność banku centralnego.

Polityka informacyjna koncentrowała się dotychczas

na jak największej przejrzystości w relacjach bank centralny i transakcje z bankiem centralnym. jednostki współczesnego rynku pieniężnego. Szczególnie ważna w tej polityce jest przejrzystość banku centralnego i sposób jego interakcji z rynkiem. W ramach zwiększania przejrzystości banków centralnych Międzynarodowy Fundusz Walutowy we współpracy z Bankiem Rozrachunków Międzynarodowych stworzył „Kodeks dobrych praktyk dla przejrzystości polityki pieniężnej i fiskalnej.


Kodeks ten zakłada, że ​​publiczna wiedza i zrozumienie procesów

zachodzących w gospodarce i polityki banku centralnego służy skuteczności realizowanych polityk. Wdrażanie dobrych praktyk zwiększa wiarygodność banku centralnego jako instytucji publicznej obdarzonej zaufaniem społecznym. Przejrzystość, zwłaszcza w odniesieniu do celów działania banku centralnego, służy stabilności systemu finansowego. Jasna definicja metod podejmowania decyzji i sposobów ich publicznej prezentacji pozwala zrozumieć obowiązujące zasady, ocenić skuteczność realizowanej polityki i wiarygodność banku centralnego z punktu widzenia obu rynków finansowych a społeczeństwo7 Przykładem dobrej informacji dla rynku o jego intencjach jest Fed. Tam sygnały polityki pieniężnej wysyłane są na rynek poprzez operacje rynkowe, ogłoszenie stopy dyskontowej oraz przemówienia Prezesa Rezerwy Federalnej


Inne banki centralne również zaczęły zwracać większą uwagę na swoją politykę informacyjną

Na przykład Ministerstwo Skarbu Australii wyraźnie określiło cele operacyjne od 1990 r. Ten rodzaj działalności to szkolenia. Mają też za zadanie wyeliminować asymetryczny dostęp do informacji z
różnych podmiotów. Jaśniejsza polityka komunikacyjna sprawiła, że ​​cele i działania Banku Rezerwy Australii stały się bardziej zrozumiałe dla opinii publicznej


Szwedzki bank centralny znajduje się w szczególnej sytuacji pod względem przejrzystości

Otwarcie banku centralnego to jeden ze sposobów na obniżenie morale. Jego zdaniem przejrzystość, która pozwoliła społeczeństwu i rynkom finansowym zapoznać się z procesem zarządzania ewentualnym kryzysem, obniża morale i oczekiwania, że ​​bank centralny będzie korzystał z instrumentów. w zaburzeniach systemu finansowego

Europejski Bank Centralny (EBC) wskazuje na swojej stronie,

że polityka pieniężna musi być przejrzysta, co oznacza, że ​​bank centralny dostarcza rynkowi i społeczeństwu informacji o strategiach, ocenach, decyzjach i procedurach polityki pieniężnej. publicznie, przejrzyście i regularnie. EBC w swojej polityce odwołuje się do trzech aspektów przejrzystości:
– wiarygodność, co oznacza, że ​​EBC jasno określa swoje zadania i ich wykonanie,
– dyscyplina zapewniająca spójność decyzji i celów w czasie,
– przewidywalność, która umożliwia zrozumienie wpływ polityki EBC na rozwój gospodarczy poprzez strategię polityki pieniężnej poprzez publiczne ogłoszenie