0 2 min 2 lata

Na posiedzeniu 8 września Europejski Bank Centralny (EBC) podjął decyzję o podniesieniu swoich trzech podstawowych stóp procentowych o 75 punktów bazowych (stopa depozytowa wynosi obecnie 0,75%). Ekonomiści Commerzbanku nadal oczekują, że do marca przyszłego roku podniesie stopę depozytową do 3,0%.

EBC WSTRZYMA PROCES PODWYŻEK NA WIOSNĘ
„Oczekujemy, że EBC podniesie stopę depozytową do 3% do pierwszego kwartału przyszłego roku. Sygnały z EBC, że chce osiągnąć neutralną stopę procentową do końca roku (którą obecnie widzi prawdopodobnie na poziomie 2%) i jest gotów później ją przekroczyć, przemawiają za zauważalnymi podwyżkami stóp w najbliższej przyszłości. Ta gotowość prawdopodobnie wzrośnie w nadchodzących miesiącach, ponieważ bank centralny prawdopodobnie znacznie podniesie swoją projekcję inflacji”.

„Od przyszłej wiosny EBC prawdopodobnie zawiesi proces podwyżek stóp procentowych na mniej więcej rok, ponieważ z jednej strony oczekiwana przez wielu recesja powinna być wtedy wyraźnie widoczna w danych o PKB, a z drugiej stopa depozytowa na poziomie 3 % powinien być wyraźnie powyżej poziomu neutralnego z punktu widzenia EBC.”