0 1 min 8 miesięcy

Niemcy spodziewają się inflacji na poziomie 7% w 2023 r.

W jesiennej projekcji rząd federalny zakłada, że ​​w przyszłym roku inflacja spadnie o jeden punkt procentowy. Niemniej jednak recesji nie uda się zapobiec.