0 1 min 2 lata

Na cztery tygodnie przed głosowaniem sondaże i rynki prognostyczne wskazują na najbardziej prawdopodobny wynik podzielonego rządu, napisał Goldman Sachs w nocie.

Istnieje 85% prawdopodobieństwa, że ​​Republikanie przejmą kontrolę w Senacie, Izbie lub obu, a tylko 15% prawdopodobieństwo, że Demokraci utrzymają jednolitą kontrolę legislacyjną.

Historycznie podzielony Kongres był bardziej przychylny dla akcji, ponieważ wielu inwestorów uważa, że ​​zmniejsza prawdopodobieństwo przeprowadzenia szeroko zakrojonych reform, dzięki czemu otoczenie inwestycyjne jest bardziej stabilne.

„Akcjezazwyczaj osiągają dobre wyniki po połowie kadencji, gdy niepewność polityczna spada”, powiedzieli stratedzy GS.

S&P 500 wygenerował medianę zwrotu na poziomie 3% do końca roku i 17% w ciągu 12 miesięcy po wyborach śródokresowych, analiza Goldman Sachs z ostatnich 90 lat „Jednak uważamy, że

wynik wyborów znajdzie się nisko na liście czynników makro wpływających na stopy zwrotu z rynku akcji” – dodali stratedzy.