0 2 min 2 lata

Oczekuje się, że główne tempo wzrostu zatrudnienia powróci we wrześniu, a konsensus zakłada zwiększenie zatrudnienia o 250 tys. (wobec 315 tys. w sierpniu); stopa bezrobocia jest postrzegana na niezmienionym poziomie 3,7%, a uwaga skupi się również na stopie uczestnictwa po pozytywnym wzroście w sierpniu. Oczekuje się, że wzrost płac będzie kontynuowany, chociaż oczekuje się, że roczna stopa będzie nieco chłodniejsza.

Traderzy będą kształtować dane w kontekście polityki Fed; rosną nadzieje, że bank centralny może ustąpić części swojej jastrzębi, jeśli zacieśnienie polityki wywoła obawy o stabilność finansową w miarę przesuwania polityki w kierunku restrykcyjnym – obawy te mogą pogłębić słabe dane gospodarcze, jak widać w tym tygodniu po publikacja danych ISM dla przemysłu i JOLTs, które podsyciły zakłady, że Fed nie będzie tak agresywny w obliczu zbliżających się podwyżek stóp.