0 1 min 2 lata

Rosnący popyt konsumencki w strefie euro odgrywa coraz większą rolę w nadmiernej inflacji, jak pokazało badanie Europejskiego Banku Centralnego w piątek, sugerując, że – jak obawiali się niektórzy decydenci – presja cenowa jest coraz bardziej zakorzeniona.

Rosnący popyt konsumencki w strefie euro odgrywa coraz większą rolę w nadmiernej inflacji, jak pokazało badanie Europejskiego Banku Centralnego w piątek, sugerując, że – jak obawiali się niektórzy decydenci – presja cenowa jest coraz bardziej zakorzeniona.

„W ostatnich miesiącach czynniki podaży i popytu odgrywały zasadniczo podobną rolę w (podstawowej) inflacji” – powiedział EBC.

„W ostatnim czasie wkład komponentów napędzanych głównie popytem w inflację usług przewyższał wpływ komponentów napędzanych głównie podażą” – dodał.

Oczekuje się, że decydenci, zaangażowani już w najszybsze w historii zaostrzenie polityki, podniosą stopy procentowe o kolejne 75 punktów bazowych 27 października.