0 2 min 2 lata

Czy Chiny wkrótce się otworzą? Jeśli Chiny otworzą się symetrycznie, po raz kolejny wywrze presję na saldo usług na rachunku bieżącym Chin, prowadząc do większej, a nie mniejszej presji na juana, zdaniem ekonomistów TD Securities.

OTWARCIE CHIN NIE BĘDZIE PANACEUM DLA ŚWIATOWEJ GOSPODARKI I RYNKÓW
„Jeśli chodzi o wpływ na rynki, jeśli Chiny otworzą się symetrycznie, tj. umożliwią większej liczbie Chińczyków podróżowanie poza Chiny, a nie tylko umożliwią większy ruch wewnętrzny, to po raz kolejny wywarłoby to presję na bilans usług na rachunku bieżącym Chin, prowadząc do większej, a nie mniejszej presji na CNY. W związku z tym podtrzymujemy nasz pogląd na gorsze wyniki w CNY zarówno w stosunku do USD, jak i na podstawie ważonej transakcji. I odwrotnie, byłaby to pozytywna wiadomość dla osób takich jak THB i innych walut związanych z turystyką w regionie, w tym SGD.