0 1 min 2 lata

Bank Anglii rozważy, czy zawirowania na rynkach finansowych po rządowym planie ogromnych obniżek podatków odzwierciedlają nową ocenę brytyjskiej polityki gospodarczej przez rynki, powiedział w piątek wicegubernator BoE Dave Ramsden.

BoE rozważy, czy zmieniła się ocena rynku polityki gospodarczej Wielkiej Brytanii, mówi Ramsden

„Jedną z kluczowych kwestii dla Komisji (Komisji ds. Polityki Pieniężnej BoE) na nadchodzących posiedzeniach będzie to, czy niedawne przeszacowanie aktywów brytyjskich odzwierciedla zmienioną przez rynki ocenę brytyjskiego połączenia polityki makroekonomicznej między polityką fiskalną i monetarną” – powiedział Ramsden w przemówieniu do Konferencja Przemysłu Papierów Wartościowych 2022.