0 1 min 9 miesięcy

Pozwolenia na budowę z Australii w maju 2022

Dane finansowe dotyczące mieszkalnictwa również:

+2,1%, łatwo pokonując oczekiwania

  • oczekiwany -4,5%, wcześniej -7,30%