0 2 min 1 rok

Credit Suisse (CS) podtrzymał negatywną ocenę Deutsche Banku. Oznacza to, że eksperci giełdowi Schweizer Bank uważają, że akcje Deutsche Bank osiągną gorsze wyniki niż inne akcje w swoim segmencie. Cena docelowa akcji notowanej na giełdzie DAX wynosi 10,50 euro. Kurs akcji grupy finansowej zamknął XETRAN na poziomie 10,1 EUR w piątek. Według badania CS, Deutsche Bank (WKN: 51 000, ISIN: DE00051 0008, wykres) osiąga średni łączny zysk, ponieważ kapitał własny jest ograniczony w porównaniu z wymogami Bazylei . Bazylea- to wytyczne Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego określające minimalne wymogi kapitałowe oraz metody pomiaru ryzyka dla banków. Analitycy zauważają również, że cel zysku Deutsche Banku na przyszły rok jest nadal powyżej konsensusu. To średnia szacunków analityków giełdowych zajmujących się Deutsche Bankiem. Sygnał kupna akcji Deutsche Bank nadal aktywny Zobacz wykres dla akcji Deutsche Bank (WKN: 51 000, ISIN: DE00051 0008, wykres) pokazuje ostatnie wybicie powyżej strefy oporu 9,79 € / 9,91 €. Poziom cen, który chwilowo wzrósł do 10 616 euro, w ostatnich dniach wrócił do przedziału cenowego, który obecnie stał się wsparciem. Poziom wsparcia jak dotąd zapobiegł cofnięciu, co oznacza, że ​​ostatni techniczny sygnał kupna dla akcji Deutsche Bank jest nadal aktywny.