0 2 min 2 lata

TD spodziewa się niższych EUR i GBP w stosunku do USD.

Od pewnego czasu zauważamy, że główne motywy na rynku walutowym sprowadzają się do:

1) globalny wzrost
2) wycena inflacji i stopy końcowej
3) warunki szoku handlowego
Zwrot w USD będzie wymagał przekonującej zmiany dwóch pierwszych czynników. podczas gdy Europa i część Azji również ściśle przylegają do trzeciego.

Podczas gdy nasz wskaźnik śledzenia reżimu wzrostu odnotował poprawę niespodzianek w zakresie danych, globalne oczekiwania wzrostu nadal sprzyjają dalszemu spadkowi EUR. W połączeniu z tym, EUR jest bogaty w nasze ramy GMPCA. rosnące krótkoterminowe podatności.

Sytuacja w przypadku GBP może się znacznie pogorszyć w krótkim okresie, odzwierciedlając utratę zaufania do aktywów i słabą międzynarodową pozycję inwestycyjną netto. Rząd podwoił pakiet fiskalny. podczas gdy BoE prawdopodobnie nie zdoła podbić realnych stóp na tyle, aby zaoferować odpowiednie zabezpieczenie dla GBP.

Zarówno dla EUR, jak i GBP. warunki handlowe są problemem utrzymującym się w czwartym kwartale.

TD zmierzają do ruchu, aby

0,9300 dla EUR/USD (stop 1,03)
i 1.0400 dla GBP/USD (stop 1.18)
w ciągu najbliższych 2 miesięcy.

TD mówi, że przystanki są szerokie:

Biorąc pod uwagę wyjątkowo podwyższone poziomy zmienności
odzwierciedlające nasze przekonanie o kierunku podróży, a nie o celu podróży.