0 1 min 2 lata

Stowarzyszenie Organizatorów Turystycznych Rosji (ATOR) poinformowało wcześniej, że konsulat Bułgarii poinformował rosyjskich touroperatorów o wstrzymaniu przyjmowania dokumentów do wiz turystycznych.

„Konsulaty bułgarskie w Rosji nie zaprzestały przyjmowania i przetwarzania dokumentów” – podała radiostacja w oświadczeniu.

Zwraca się uwagę, że działalność przedstawicielstw uległa spowolnieniu ze względu na zmniejszenie liczby personelu technicznego. Przy przetwarzaniu dokumentów pierwszeństwo mają „nagłe przypadki” – wskazuje ministerstwo.