0 2 min 2 lata

Skonsolidowane przychody holdingu telekomunikacyjnego Veon Ltd. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) wzrosła w 2021 r. w porównaniu do 2020 r. o 6,8% i wyniosła 7,788 mld USD. Zostało to powiedziane w oświadczeniu.

Firma nie przedstawi wytycznych finansowych na 2022 r. ze względu na obecne okoliczności. EBITDA firmy w 2021 r. wzrosła o 5,7% i wyniosła 3,332 mld USD, natomiast marża EBITDA spadła o 0,4 punktu procentowego do 42,8%.

Przychody Veon z MSSF w czwartym kwartale 2021 r. wzrosły o 12,2%, osiągając 2,052 mld USD. EBITDA firmy w okresie sprawozdawczym wzrosła o 10,6% do 827 mln USD.

Przychody Veon z telefonów komórkowych i stacjonarnych w 2021 r. wzrosły o 5,3% do 7,147 mld USD, podczas gdy przychody z danych mobilnych wzrosły o 14,3% do 2,662 mld USD.

Liczba abonentów telefonii komórkowej Veon w okresie sprawozdawczym wzrosła o 4,4% do 203,6 mln, a liczba abonentów telefonii stacjonarnej o 6% do 4,7 mln.4% do 1,864 mld dolarów z mobilnej transmisji danych o 17,2%, do 698 mln dolarów.

Nakłady inwestycyjne firmy wzrosły o 1,8% w 2021 r. do 1,825 mld USD. Veon odnotował zysk netto w wysokości 801 milionów dolarów w porównaniu ze stratą w 2020 roku. Capex Veon za czwarty kwartał spadł o 12,1% do 566 milionów dolarów. Zysk netto firmy w okresie październik – grudzień ubiegłego roku wyniósł 341 mln dolarów, co oznacza wzrost o 875,4%.