0 2 min 2 lata

Decyzja w sprawie polityki pieniężnej Reserve Bank of Australia na październik 2022 r., podwyżka stóp o 25 pb, podnosząca stopę pieniężną do 2,60%. Konsensusem była podwyżka stóp o 50 pb, choć bynajmniej nie jednomyślna.

Wzrost stawek pomoże osiągnąć bardziej zrównoważoną równowagę popytu i podaży
Zarząd jest zobowiązany do powrotu inflacji do 2–3 procent w czasie. Kurs gotówki został znacznie podwyższony w krótkim czasie. Wielkość i termin przyszłych podwyżek stóp będą determinowane przez dane oraz perspektywy inflacji i rynku pracy.

Średnioterminowe oczekiwania inflacyjne pozostają dobrze zakotwiczone i ważne jest, aby tak pozostało
Zarząd spodziewa się dalszego wzrostu stóp procentowych w nadchodzącym okresie. Biorąc pod uwagę napięty rynek pracy i presję cenową na rynku wyższego szczebla, rada będzie nadal zwracać baczną uwagę zarówno na ewolucję kosztów pracy, jak i zachowanie firm w zakresie ustalania cen w nadchodzącym okresie. Zarząd pozostaje zdecydowany w swojej determinacji, aby przywrócić inflację do celu.