0 1 min 2 lata
  • 3-letnie oczekiwania do 3,2% z 3,6%
  • 5-letnie oczekiwania do 2,3% z 2,8%
  • Konsumenci widzą wzrost cen domów o 3,5% w przyszłym roku wobec 4,4% w czerwcu
  • Rok do przoduzyskiwzrost na niezmienionym poziomie 3,0%
  • Roczny wzrost dochodów gospodarstw domowych do 3,4% wobec 3,2% w czerwcu
  • Konsumenci widzą 40,2% prawdopodobieństwo wyższej stopy bezrobocia za rok w porównaniu z 40,4% wcześniej
  • Wzrost wydatków spadł o 6,9% z 8,4%
  • Rosnący odsetek konsumentów twierdzi, że trudno jest uzyskać kredyt
  • Mniej spodziewa się pogorszenia sytuacji finansowej gospodarstw domowych w nadchodzącym roku niż w czerwcu

Fed poczuje się komfortowo po upadkuinflacjaoczekiwania, mimo że pozostają wysokie. Ogólnie rzecz biorąc, konsument brzmi zdrowo.