0 1 min 9 miesięcy

Euro potyka się niżej. W tej chwili mamy do czynienia z pewnymi przeciwstawnymi prądami, ponieważ akcje nieco się odbijają, więc obraz nie jest do końca jasny, ale dolar amerykański znajduje dodatkowy bieg w londyńskim fixie. Niektóre z nich mogą powoli zanikać po przejściu godziny.