Citi Research: „Utrzymuje 50% prawdopodobieństwa zsynchronizowanej globalnej recesji w 2023 roku”

1 min 2 lata

Chłopcy i dziewczęta z Citi wyszli dzisiaj, aby pokazać nam najnowsze spostrzeżenia na temat globalnych perspektyw i towarów. Citi Research: wspiera 50% szans na zsynchronizowaną globalną recesję w 2023 r. Na poziomie krajowym podstawowy przypadek wymaga serii „postępujących recesji”, które można zmierzyć w UE i […]

Forex