NOTOWANIA POLSKICH ZŁOTYCH 10 kwietnia – 16 kwietnia 2023 – analiza zmienności i wahań waluty. Jak zachowa się polski złoty w najbliższych dniach? co może wpłynąć na kurs waluty?

11 min 1 rok

Ostatnie lata przyniosły wiele zmian na globalnym rynku walutowym. W ciągu ostatnich kilku miesięcy mogliśmy zobaczyć dużą zmienność na rynku, a kursy walut znacznie się wahały. Nie inaczej jest w przypadku polskiej waluty. W artykule skupimy się na analizie zmienności i wahań notowań polskiego złotego, […]

Forex