0 1 min 2 lata

Szacuje się, że po lekkim spowolnieniu w czerwcu i lipcu, inflacja konsumencka w Niemczech ponownie wzrośnie w sierpniu. Oczekuje się, że roczny odczyt będzie wyższy i wyniesie 7,8%, co stanowi wzrost w porównaniu z odczytem 7,5% w zeszłym miesiącu.

Wszystko to ma miejsce przed kolejną potencjalną rundą wzrostu presji cenowej we wrześniu, gdy dotacje rządowe na paliwo i bilety kolejowe wygasną 31 sierpnia. Mówiłem o tym na początku miesiąca tutaj .