0 7 min 2 lata

Ceny ropy naftowej nadal spadają, z kontraktem WTI poniżej 80 USD za baryłkę, najniższym od 11 miesięcy, podczas gdy Brent jest znacznie poniżej 90 USD ostatnio widzianych na początku stycznia. Oba kontrakty terminowe spadły poniżej poziomu, na którym ceny ropy były na początku konfliktu na Ukrainie, pomimo powszechnych oczekiwań, że wojna wywoła znacznie większe zamieszanie na rynku ropy i podniesie cenę do około 200 USD za baryłkę. Chociaż oba indeksy skoczyły do ​​wieloletnich maksimów w natychmiastowej reakcji na początek wojny (WTI osiągnął szczyt na poziomie 130, 8 USD, a Brent wzrósł do 138,22 USD za baryłkę), początkowa reakcja paniki była krótkotrwała. Po późniejszym zniesieniu i odbiciu nastąpił dalszy spadek, wskazujący, że rynek przetrawił wszystkie sprzeczne wiadomości i decyzje, dostosowując się do nowej rzeczywistości i przechodząc do spokojniejszego stanu napędzanego raczej podażą i popytem niż spekulacjami. Podczas gdy obawy, że wojna może podnieść ceny w tym momencie, są znacznie mniejsze, nie można całkowicie wykluczyć ryzyka nagłych zmian, ponieważ ceny ropy naftowej pozostają niestabilne i wrażliwe na wiele czynników, które są głównymi czynnikami kształtującymi ceny. Sankcje wobec Rosji Następna faza charakteryzowała się poważnymi problemami z zaopatrzeniem z powodu sankcji wobec Rosji (wymierzonych głównie w sektor energetyczny), ponieważ ceny ropy ponownie wzrosły, choć na krótko, mimo że Rosja była w pierwszej trójce na świecie. gwałtowny spadek dostaw ropy i producentów znacząco wpłynąłby na rynek ropy. Sankcje nie wpłynęły znacząco na rosyjskie dostawy, które miały na celu odcięcie głównego źródła dochodu Rosji, a następnie załamanie gospodarki, co nie było scenariuszem, ponieważ wiele krajów znalazło luki w sankcjach i nadal kupowało rosyjską ropę. z różnych źródeł. Rosyjska ropa była tańsza niż ropa innych głównych producentów OPEC, co czyniło ją bardziej popularną wśród kupujących. Niektóre kraje zachodnie nadal kupują od drugiej lub trzeciej strony, Arabia Saudyjska zwiększyła zakupy rosyjskiej ropy na potrzeby krajowe i sprzedawała swoją ropę po wyższej cenie. Chiny i Indie znacznie zwiększyły import rosyjskiej ropy, a wiele innych krajów, które nie przestrzegają zachodnich sankcji wobec Rosji, nadal kupuje ropę od Rosji. Utrzymało to ogólną równowagę, zapobiegając gwałtownemu wzrostowi cen ropy naftowej, pomimo odmowy OPEC znacznego zwiększenia wydobycia (kartel amerykański miał duży popyt i presję na zwiększenie wydobycia i obniżenie cen przed wyborami śródokresowymi w USA), utrzymując ceny ropy w granicach . sprawdzić . i bez większych wahań. Chińskie ograniczenia dotyczące Covid Obecnie sytuacja w Chinach jest kluczowym czynnikiem wpływającym na ceny ropy, ponieważ nowe przypadki Covid-19 w tym kraju skłoniły władze do wprowadzenia ograniczeń. Chiny prowadzą politykę zerowej tolerancji dla Covid, a ostatnie ograniczenia spowolniły działalność gospodarczą w trzecim kwartale, ponieważ nowe ograniczenia jeszcze bardziej ograniczają wzrost największego na świecie importera ropy i osłabiają popyt, co miałoby negatywny wpływ na ceny ropy. Chiny stoją obecnie w obliczu najpoważniejszej sytuacji związanej z pandemią w tym roku. Liczba nowych przypadków Covid-19 gwałtownie wzrosła w Pekinie i w całym kraju, co skłoniło władze do zamykania firm i szkół w wielu regionach i prowincjach oraz zaostrzenia ograniczeń w dostępie do stolicy. . Ostatnia fala zarażenia miała bezpośredni wpływ na ceny ropy, które spadły do ​​najniższych poziomów z 2022 r., osłabiając nastroje i pogarszając perspektywy. Wysoka inflacja i recesja Inflacja przyspieszyła na Zachodzie, osiągając rekordowy poziom w Unii Europejskiej i 0-letni rekord w Wielkiej Brytanii, podczas gdy presja cenowa nieco osłabła w Stanach Zjednoczonych, ale pozostała czterokrotnie powyżej celu 2%. Banki centralne zaczęły podnosić stopy procentowe, aby walczyć z inflacją. Amerykańska Rezerwa Federalna prowadziła i była najbardziej chętna, podczas gdy inne główne banki centralne kontynuowały zacieśnianie polityki pieniężnej, co powinno przywrócić stabilność cen, ale zadanie okazało się trudniejsze i trwało dłużej niż oczekiwano. Inflacja nadal rośnie i utrzymuje się w wielu gospodarkach, co utrudnia bankom centralnym powstrzymanie przyspieszającej inflacji. Ponadto wyższe stopy procentowe szkodzą gospodarce, spowalniając wzrost, a wiele gospodarek już znajduje się w recesji, która może trwać kilka kwartałów. Spowolnienie wzrostu gospodarczego bezpośrednio wpływa na popyt na ropę i podsyca ukryte obawy, że światowy popyt będzie dalej słabł i wywierać presję na ceny ropy. Widok techniczny Ogólny obraz pozostaje niedźwiedzi na podstawie danych fundamentalnych, a badania techniczne dotyczące wykresów dziennych i tygodniowych spadły, przyczyniając się do osłabienia perspektyw krótkoterminowych. Na wykresie miesięcznym pojawiają się również niedźwiedzie sygnały, ponieważ akcja cenowa pozostaje poniżej głównego wsparcia Fibonacciego trzeci miesiąc z rzędu (38,2% zniesienie postpandemicznego rajdu na poziomie 6,52 USD / 130, 8 USD), a 1 -okresowy impet się zmienia. południe na wykresie miesięcznym. przesuwa krawędź negatywnego terytorium. Wszystkie te czynniki składają się na negatywny scenariusz, w którym oczekuje się, że ceny ropy pozostaną pod silną presją w nadchodzących miesiącach. Tylko znacząca zmiana fundamentów może zmienić obraz, chociaż taki scenariusz jest mało prawdopodobny, ale nie jest wykluczony.