0 1 min 2 lata

Nagłówki:

  • Dolar trzyma się bardziej zmieszany z końcem miesiąca, koniec kwartału w centrum uwagi
  • Apetyt na ryzyko osłabł wraz z rozpoczęciem sesji
  • Wstępny CPI we Francji w czerwcu +5,8% vs oczekiwane +5,7% r/r
  • Niemcy Czerwcowa zmiana bezrobocia +133 tys. vs oczekiwane -6 tys.
  • Niemcy Majowa sprzedaż detaliczna +0,6% vs oczekiwana +0,5% m/m
  • Niemcy Majowe ceny importu +0,9% vs oczekiwane +1,6% m/m
  • Ostateczny PKB Wielkiej Brytanii w I kw. +0,8% w porównaniu z drugim szacunkiem +0,8% kw/kw
  • Wielka Brytania Czerwiec Ceny domów w całym kraju +0,3% vs oczekiwane +0,5% m/m