0 1 min 2 lata
  • Wcześniej +8,1%
  • Bazowy CPI +3,7% vs oczekiwane +3,9% r/r
  • Wcześniej +3,8%

Główny odczyt potwierdza kolejny rekordowy odczyt inflacji w strefie euro, co może przemawiać za większymi podwyżkami stóp przez EBC. To powiedziawszy, biorąc pod uwagę już wycenione 75 punktów bazowych na lipiec i wrzesień, nie sądzę, aby decydenci odeszli od tego. Jedyne pozytywne jest to, że inflacja bazowa spadła do 3,7% z 3,8% w maju – przynajmniej z rocznego odczytu.