0 1 min 1 rok

To był pracowity tydzień, a jedną rzeczą, którą przegapiłem, był raport z działu badawczego filadelfijskiego Fed kwestionujący dane o zatrudnieniu poza rolnictwem. Raport koncentruje się na okresie od marca do czerwca i porównuje kompleksowe dane kwartalne z regularnymi danymi miesięcznymi. To niemała zmiana: w tym okresie dodano nowych miejsc pracy, w porównaniu do 1121500 w sumie wstanach; Amerykański CES [Raport o zatrudnieniu poza rolnictwem] szacuje wzrost netto o 1 0 7 000 miejsc pracy w tym okresie. Innymi słowy, zatrudnienie poza rolnictwem było prawie zerowe od marca do czerwca. NIE Teraz wygląda na to, że niektóre z tych miejsc pracy zostały przeniesione na wcześniejsze okresy, więc nie jest tak źle, jak się wydaje, ale jeśli Fed obawia się rozwoju sytuacji, spowolnienie może być większe niż sugerują miesięczne raporty o zatrudnieniu.