0 1 min 2 lata

Ceny spot gazu ziemnego (CFD NA GAZ ZIEMNY) spadły w ostatnich notowaniach na poziomie intraday, osiągając do chwili sporządzenia niniejszego raportu dzienne straty o -0,90%. Ustabilizowała się na poziomie 6,753 USD za milion brytyjskich jednostek termicznych, po nieznacznym spadku podczas wczorajszego handlu o -0,15%.

Kontrakty terminowe na gaz ziemny nadal podlegały wahaniom w wąskim zakresie, ponieważ kontrakt gazowy Nymex na lipiec ustabilizował się na poziomie 6,858 USD za milion brytyjskich jednostek cieplnych, co oznacza wzrost o 5 centów od dnia dzisiejszego. Sierpniowy kontrakt futures wzrósł o 8,9 centa do 6,872 USD.

Krajowe średnie ceny spot gazu NGI były w większości notowane na wyższych poziomach, biorąc pod uwagę rekordowo wysokie temperatury w dużej części Stanów Zjednoczonych i duże zapotrzebowanie na moc chłodniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.