0 1 min 2 lata

EUR/USD dodaje się do piątkowego postępu i przekracza poziom 1.0150. Jednak według ekonomistów ING prawdopodobieństwo ponownego testu parytetu jest wysokie.

UTRZYMUJE SIĘ RYZYKO SPADKÓW EUR/USD
„Szanse na powtórny test parytetu pozostają wysokie, a na chwilę obecną nie możemy dostrzec znacznego odbicia kursu EUR/USD”.

„Oczekuj zwiększonej zmienności wokół poziomu 1.00”.