0 2 min 2 lata

GBP/USD zbliża się do poziomu 1,10. Zdaniem ekonomistów z ING, wzmożona analiza wyborów politycznych może doprowadzić do zbliżenia się parytetu GBP/USD jeszcze w tym roku.

KABEL NIE WYDAJE SIĘ JESZCZE Z LASU

„Wygląda na to, że w nadchodzących miesiącach Fed będzie przesuwał realne stopy procentowe głębiej na bardziej restrykcyjne terytorium. To jeszcze bardziej zaostrzy warunki płynności i sprawi, że wszelkie błędy w polityce zostaną ukarane. Nowy rząd Wielkiej Brytanii przyznał się do takiego błędu politycznego, gdy odwrócił plany zniesienia najwyższego przedziału podatku dochodowego. Brytyjski rynek złotówek po prostu nie był gotowy na ogromną podaż”.

Kalkulator walut

„Kluczowe daty dla pamiętnika to 14 i 31 października. BoE interweniował, aby kupić Gilts, ale powiedział, że zakończy się 14 października. Czy rynek pozłotek na to pozwala? Natomiast 31 października opublikowany zostanie średnioterminowy plan fiskalny. Czy liczby się sumują?

„GBP/USD: 1 mln 1,07 (1,1085) 3 mln 1,02 (1,1098) 6 mln 1,02 (1,1089) 12 mln 1,11 (1,1038).”