0 10 min 1 rok

Frank szwajcarski to jedna z najważniejszych walut na świecie. Jego kurs od lat jest monitorowany przez inwestorów, eksporterów i importerów z całego świata, ponieważ ma wpływ na sytuację na rynkach finansowych. W ciągu ostatnich kilku miesięcy kurs franka szwajcarskiego uległ znacznym wahań, a jego przyszła wartość jest nadal niepewna. W tym artykule przyjrzymy się obecnym notowaniom franka szwajcarskiego i zastanowimy się, co wpłynęło na jego cenę w ostatnim czasie. Przedstawimy także prognozy dotyczące przyszłych notowań franka szwajcarskiego, w szczególności na sesję 15 maja.

Jakie są najlepsze godziny do handlu walutami?

Handel walutami odbywa się na całym świecie, a rynki są czynne 24 godziny na dobę, z wyjątkiem weekendów. Istnieją jednak pewne godziny, które są szczególnie aktywne i w których wolumen transakcji jest wyższy niż w innych momentach dnia. Oto niektóre z najlepszych godzin do handlu walutami:

 1. Godziny kiedy rynki w Azji i Australii są otwarte – od 00:00 do 09:00 czasu GMT
 2. Godziny kiedy rynki w Europie są otwarte – od 08:00 do 17:00 czasu GMT
 3. Godziny kiedy rynki w Ameryce Północnej są otwarte – od 13:00 do 22:00 czasu GMT

Warto zauważyć, że nie ma jednej konkretnej godziny, która byłaby najlepsza do handlu walutami. Wszystko zależy od strategii inwestycyjnej oraz preferencji inwestora. Niektórzy inwestorzy wolą handlować w godzinach, gdy wolumen transakcji jest najwyższy, a inni wolą handlować w godzinach, gdy rynek jest mniej aktywny i mniej podatny na wahania. Ważne jest, aby zawsze dostosowywać swoją strategię do obecnej sytuacji na rynku i nie podejmować decyzji na podstawie jednego czynnika, takiego jak tylko godzina dnia.

Wykres kursu franka

Aktualny wykres franka

Co to jest dźwignia finansowa i jak wpływa na handel walutami?

Dźwignia finansowa to mechanizm, który umożliwia inwestorom handlowanie na rynku z użyciem większej kwoty pieniędzy niż posiadają w rzeczywistości. Innymi słowy, inwestorzy mogą kontrolować pozycje o wartości większej niż ich depozyt, co pozwala na potencjalnie większe zyski, ale też wiąże się z większym ryzykiem.

W przypadku handlu walutami, inwestorzy mogą używać dźwigni finansowej, aby kontrolować większe pozycje walutowe. Dźwignia finansowa jest wyrażona w stosunku do depozytu inwestora, na przykład 1:100 lub 1:500. Oznacza to, że za każde 1 USD depozytu, inwestor może kontrolować pozycje o wartości 100 USD lub 500 USD.

Dźwignia finansowa może wpłynąć na handel walutami na kilka sposobów. Po pierwsze, zwiększa możliwość zarobku, ponieważ nawet niewielkie zmiany w kursie waluty mogą prowadzić do znacznych zysków, zwłaszcza przy wysokim poziomie dźwigni. Jednakże, po drugie, zwiększa również ryzyko straty, ponieważ nawet niewielkie ruchy kursów walutowych mogą prowadzić do znacznych strat. Z tego powodu, korzystanie z wysokiej dźwigni finansowej jest zwykle zarezerwowane dla doświadczonych inwestorów, którzy są w stanie zminimalizować ryzyko straty i zarządzać swoimi pozycjami w sposób odpowiedzialny.

Jak zazwyczaj zachowywał się kurs franka w pierwszych kwartałach w latach ubiegłych?


W pierwszych kwartałach ubiegłych lat kurs franka szwajcarskiego wykazywał dość zróżnicowane zachowanie, w zależności od konkretnego roku i sytuacji na rynkach finansowych. Niemniej jednak, kilka ogólnych tendencji można zauważyć na podstawie historycznych danych.

W pierwszych kwartałach 2021 roku kurs franka szwajcarskiego zwykle oscylował wokół stabilnego poziomu wobec euro i dolara amerykańskiego. W 2020 roku natomiast, w wyniku pandemii COVID-19 i globalnego kryzysu gospodarczego, kurs franka szwajcarskiego znacznie wzrósł w stosunku do innych walut, jako że uznawany był wówczas za bezpieczną przystań dla inwestorów. W pierwszych kwartałach 2019 roku zaobserwowano umiarkowany wzrost kursu franka wobec euro i dolara.

Ogólnie rzecz biorąc, kurs franka szwajcarskiego jest dość stabilny i uznawany za jedną z najbezpieczniejszych walut na świecie. Niemniej jednak, jego wartość zależy od wielu czynników, takich jak polityka Szwajcarii, sytuacja na rynkach finansowych, czy globalne wydarzenia polityczne i gospodarcze, co może powodować nagłe zmiany kursów walutowych w krótkim czasie.

Analiza zmienności kursu franka a zmienność dolara kanadyjskiego

Kurs franka szwajcarskiego i dolara kanadyjskiego to dwie zasadniczo różne waluty, ale porównanie zmienności kursów tych walut może dostarczyć interesujących wniosków.

W okresie ostatnich kilku lat, kurs franka szwajcarskiego i dolara kanadyjskiego wykazywał zróżnicowaną zmienność. W 2021 roku kurs franka szwajcarskiego w stosunku do dolara kanadyjskiego pozostawał stosunkowo stabilny, z tendencją do wzrostu na początku roku. W 2020 roku, na skutek pandemii COVID-19 i globalnego kryzysu gospodarczego, obie waluty uległy znaczącym zmianom kursowym. Kurs franka szwajcarskiego znacznie wzrósł, a dolar kanadyjski zaczął tracić na wartości wobec innych walut, w tym wobec szwajcarskiego franka. W latach 2019 i 2018 kursy tych walut pozostawały stosunkowo stabilne i nie wykazywały dużych zmian.

Istnieją różne czynniki, które wpływają na kursy walutowe, takie jak polityka monetarna państw, sytuacja gospodarcza, poziom stóp procentowych, geopolityka oraz zdarzenia na rynkach finansowych. Dlatego też, zmienność kursów walutowych może ulec zmianie w zależności od tych czynników. Zwykle, w momencie gdy kurs jednej z walut wzrasta, kurs drugiej waluty maleje.

Podsumowując, mimo że kursy franka szwajcarskiego i dolara kanadyjskiego to dwie różne waluty, ich zmienność może być skorelowana w zależności od aktualnej sytuacji na rynkach finansowych.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs franka w roku 2020?

Rok 2020 był wyjątkowo trudny dla wielu gospodarek na całym świecie, co wpłynęło na niestabilność wielu walut, w tym również na szwajcarski frank. Poniżej przedstawiam kilka wydarzeń, które miały wpływ na kurs franka w roku 2020:

 1. Pandemia COVID-19: Pandemia wywołana przez koronawirusa miała ogromny wpływ na światowe gospodarki. Szereg rządów podjął drastyczne kroki, takie jak lockdowny, aby zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusa. To spowodowało spowolnienie gospodarcze i wiele firm poniosło ogromne straty. W wyniku tego, inwestorzy zaczęli szukać bezpiecznych przystani, co z kolei doprowadziło do wzrostu kursu franka, który jest tradycyjnie uważany za bezpieczną przystań.
 2. Polityka monetarna Szwajcarii: Polityka monetarna Szwajcarii również wpłynęła na kurs franka. Szwajcarski Bank Narodowy (SNB) zdecydował się utrzymać niskie stopy procentowe i przeprowadzać interwencje na rynku walutowym, aby zahamować wzrost wartości franka. SNB chciał uniknąć sytuacji, w której mocny frank wpłynie negatywnie na szwajcarską gospodarkę.
 3. Kryzys gospodarczy: Globalny kryzys gospodarczy, który był skutkiem pandemii COVID-19, miał negatywny wpływ na kurs wielu walut, w tym franka. W momencie, gdy wiele krajów zaczynało odczuwać skutki pandemii, frank zaczął zyskiwać na wartości wobec innych walut.

Podsumowując, pandemia COVID-19, polityka monetarna Szwajcarii oraz globalny kryzys gospodarczy były trzema kluczowymi czynnikami, które wpłynęły na kurs franka w roku 2020.

Prognozy dla kursu franka. Jakie są możliwe scenariusze dla notowań dolara amerykańskiego w przyszłości?

Prognozowanie kursów walutowych to trudne zadanie, ponieważ jest wiele czynników, które wpływają na wartość walut na rynku. Niemniej jednak, można wskazać kilka możliwych scenariuszy dla kursu franka w przyszłości:

 1. Wzrost kursu franka: W obliczu niepewności gospodarczej i geopolitycznej, frank jest tradycyjnie uważany za bezpieczną przystań. Wzrost niepewności w Europie i na świecie może zwiększyć popyt na frank, co może prowadzić do wzrostu jego wartości wobec innych walut.
 2. Spadek kursu franka: Jednym z głównych czynników wpływających na kurs franka jest polityka monetarna Szwajcarii. Jeśli Szwajcarski Bank Narodowy zdecyduje się na podniesienie stóp procentowych lub zakończy interwencje na rynku walutowym, to może to prowadzić do spadku wartości franka.
 3. Stabilizacja kursu franka: Jeśli globalna sytuacja gospodarcza zacznie się poprawiać, to może to prowadzić do stabilizacji kursu franka. Jednakże, w obecnej sytuacji pandemii COVID-19 oraz zmiennych warunków gospodarczych i geopolitycznych, trudno jest przewidzieć, kiedy taka stabilizacja może nastąpić.

Jeśli chodzi o przyszłe notowania dolara amerykańskiego, to również wiele zależy od sytuacji gospodarczej i geopolitycznej. Możliwe scenariusze to między innymi:

 1. Wzrost kursu dolara: Jeśli gospodarka amerykańska zacznie się ożywiać, to może to prowadzić do wzrostu wartości dolara na rynku.
 2. Spadek kursu dolara: Jednym z czynników, które mogą wpłynąć na spadek kursu dolara, jest polityka monetarna amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Jeśli Fed zdecyduje się na utrzymanie niskich stóp procentowych lub zwiększenie swojego programu luzowania ilościowego, to może to prowadzić do spadku wartości dolara.
 3. Stabilizacja kursu dolara: Jeśli globalna sytuacja gospodarcza zacznie się poprawiać, to może to prowadzić do stabilizacji kursu dolara. Jednakże, w obecnej sytuacji pandemii COVID-19 oraz zmiennych warunków gospodarczych i geopolitycznych, trudno jest przewidzieć, kiedy taka stabilizacja może nastąpić.