0 9 min 1 rok

W ostatnim czasie na rynku walutowym obserwujemy dużą zmienność. Waluty czołowych światowych potęg, w tym dolara amerykańskiego, podlegają licznym wahaniam, co wpływa na sytuację na rynkach finansowych na całym świecie. W niniejszym artykule skupimy się na analizie kursu dolara amerykańskiego. Przyjrzymy się temu, jak zmieniała się jego wartość w ostatnim czasie oraz jakie czynniki wpłynęły na te zmiany. Oprócz tego, przedstawimy prognozy dla notowań dolara w najbliższej przyszłości i omówimy, jakie czynniki będą miały wpływ na jego kurs.

Kto ustala wartość waluty?

W przypadku dolara amerykańskiego, jego wartość jest ustalana na rynku walutowym, gdzie podaż i popyt na walutę wpływają na jej kurs. Rzeczywisty kurs dolara może się różnić w zależności od kraju, w którym znajdujemy się, ponieważ na rynkach lokalnych kurs może być kształtowany przez różne czynniki, takie jak sytuacja gospodarcza kraju czy polityka pieniężna prowadzona przez jego władze. Ostatecznie, wartość dolara amerykańskiego jest uzależniona od decyzji podjętych przez bank centralny USA – Federal Reserve, który reguluje podaż pieniądza w gospodarce amerykańskiej i podejmuje decyzje w zakresie stóp procentowych, które wpływają na kurs dolara.

Wykres kursu dolara amerykańskiego

Aktualny wykres dolara amerykańskiego

Co to jest carry trade i jak działa na rynku walutowym?

Carry trade to strategia inwestycyjna na rynku walutowym, polegająca na wykorzystaniu różnic w oprocentowaniu między dwoma walutami. Inwestor kupuje walutę kraju, w którym stopy procentowe są wysokie, a jednocześnie sprzedaje walutę kraju, w którym stopy procentowe są niskie. Następnie inwestor pożycza w kraju, w którym stopy procentowe są niskie, korzystając z wcześniej kupionej waluty, i inwestuje w kraju, w którym stopy procentowe są wysokie. W ten sposób inwestor otrzymuje dodatkowy dochód w postaci różnicy między oprocentowaniem pożyczki, a oprocentowaniem inwestycji.

Przykład carry trade na rynku walutowym: Inwestor kupuje jeny japońskie, a następnie pożycza dolary amerykańskie z bardzo niskim oprocentowaniem. Inwestor inwestuje japońskie jeny w amerykańskie obligacje rządowe, które dają wyższy zwrot niż koszt pożyczki w dolarach. Inwestor zarabia różnicę między oprocentowaniem obligacji rządowych a kosztem pożyczki, co daje dodatkowe dochody.

Carry trade może generować wysokie zyski, ale jest to strategia wysoce ryzykowna, ponieważ inwestycje na rynku walutowym są z natury bardzo zmienne, co oznacza, że ​​może dojść do gwałtownych zmian w kursie walut, które mogą spowodować znaczne straty. Dodatkowo, wysokie stopy procentowe w kraju docelowym mogą być wynikiem wzrostu ryzyka politycznego lub gospodarczego, co zwiększa ryzyko dla inwestora.

Jak zazwyczja zachowywał się kurs dolara w pierwszych kwartałach w latach ubiegłych?

Kurs dolara amerykańskiego w pierwszych kwartałach różnił się w zależności od roku i okoliczności ekonomicznych. Poniżej przedstawiam kilka przykładów.

  • W 2021 roku dolar zanotował niewielkie wzrosty w styczniu i lutym, a następnie spadł w marcu. W styczniu kurs USD/PLN wynosił około 3,70 zł, w lutym wzrósł do około 3,80 zł, a w marcu spadł do około 3,70 zł.
  • W 2020 roku dolar zanotował znaczne wzrosty w pierwszym kwartale w związku z wybuchem pandemii COVID-19. W marcu kurs USD/PLN wzrósł z około 3,95 zł na początku miesiąca do ponad 4,70 zł na koniec miesiąca.
  • W 2019 roku dolar zanotował niewielkie spadki w pierwszych miesiącach, a następnie wzrosty. W styczniu kurs USD/PLN wynosił około 3,75 zł, a w marcu wzrósł do około 3,85 zł.
  • W 2018 roku dolar zanotował spadki w pierwszych miesiącach, a następnie wzrosty. W styczniu kurs USD/PLN wynosił około 3,40 zł, a w marcu wzrósł do około 3,55 zł.

Można zauważyć, że kurs dolara w pierwszych kwartałach w latach ubiegłych był uzależniony od wielu czynników, takich jak polityka monetarna banków centralnych, sytuacja gospodarcza kraju czy sytuacja na rynkach finansowych.

Analiza zmienności kursu dolara amerykańskiego a zmienność dolara australijskiego

Kurs walutowy to stosunek wartości jednej waluty do drugiej, a zmienność kursu to stopień, w jakim kursy walutowe się zmieniają. Analiza zmienności kursu dolara amerykańskiego w stosunku do dolara australijskiego może pomóc w zrozumieniu tego, jak zmienność na rynku walutowym wpływa na kursy wymiany.

W okresie ostatnich dwóch lat (od kwietnia 2021 do kwietnia 2023) kurs dolara amerykańskiego w stosunku do dolara australijskiego wzrósł o około 10%. W pierwszym kwartale 2022 roku dolar amerykański osiągnął swoje najwyższe notowania, osiągając poziom 1,37 AUD/USD, a następnie kurs stopniowo spadał i wynosił około 1,25 AUD/USD na początku kwietnia 2023 roku.

Zmienność kursu dolara amerykańskiego australijskiego była dość znacząca w okresie analizowanym, ze szczególnie dużymi wahaniami w pierwszej połowie 2022 roku. W tym czasie kurs zmieniał się o kilka centów australijskich w ciągu jednego dnia, co było spowodowane przede wszystkim zmianami stóp procentowych i polityką banku centralnego Australii oraz Stanów Zjednoczonych.

Wpływ na kursy wymiany między dolarem australijskim a amerykańskim mogą mieć również czynniki polityczne, takie jak wyniki wyborów, decyzje handlowe i ogólna sytuacja gospodarcza w obu krajach.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłyneły na kurs dolara w roku 2020?

Rok 2020 był bardzo nieprzewidywalny dla rynków finansowych i gospodarek na całym świecie, a to miało wpływ na kurs dolara amerykańskiego. Oto kilka wydarzeń, które najbardziej wpłynęły na kurs dolara w roku 2020:

  1. Pandemia COVID-19: Wybuch pandemii i jej rozprzestrzenianie się na całym świecie wpłynęło na nastroje inwestorów i spowodowało wiele niepewności na rynkach finansowych. Z powodu pandemii gospodarki zaczęły zwalniać, co doprowadziło do spadku wartości wielu walut, w tym dolara amerykańskiego.
  2. Polityka Federal Reserve: W odpowiedzi na pandemię, Federal Reserve podjął szereg działań, w tym cięcie stóp procentowych i wprowadzenie programu luzowania ilościowego, w celu stymulowania gospodarki. Ta polityka wpłynęła na kurs dolara amerykańskiego, ponieważ spadek stóp procentowych zmniejsza przewagę dolara amerykańskiego jako inwestycji o wysokim oprocentowaniu.
  3. Wybory prezydenckie w USA: Wybory prezydenckie w USA w 2020 roku wywołały wiele niepewności na rynkach finansowych, w tym na rynku walutowym. Kampania wyborcza i wynik wyborów mogły wpłynąć na kierunek, w którym zmierza gospodarka i polityka monetarna USA, co mogło wpłynąć na wartość dolara.
  4. Stosunki handlowe z Chinami: W 2020 roku stosunki handlowe między USA a Chinami były napięte, co mogło wpłynąć na kurs dolara. Spór handlowy między dwoma największymi gospodarkami na świecie mógł wpłynąć na decyzje inwestorów dotyczące inwestycji w USA i w Chinach, a to miało wpływ na wartość dolara amerykańskiego.

Wszystkie te wydarzenia wpłynęły na kurs dolara amerykańskiego w roku 2020 i będą miały wpływ na kształtowanie się kursu w przyszłości.

Prognozy dla kursu dolara. Jakie są możliwe scenariusze dla notowań dolara amerykańskiego w przyszłości?

Prognozowanie kursu dolara amerykańskiego jest trudne, ponieważ zależy on od wielu czynników, takich jak polityka monetarna, sytuacja gospodarcza, poziom inflacji, a także sytuacja geopolityczna na świecie. Jednym z możliwych scenariuszy dla notowań dolara amerykańskiego może być dalsze umocnienie się, zwłaszcza jeśli polityka monetarna USA pozostanie bardziej restrykcyjna niż w innych krajach. Jednakże, w przypadku globalnego kryzysu finansowego lub spadku zaufania do dolara, kurs może osłabić się w stosunku do innych walut. Warto zauważyć, że w ostatnich latach na rynku pojawiają się nowe trendy, takie jak wzrost popularności kryptowalut i rozwój technologii blockchain, które mogą mieć wpływ na przyszłe notowania dolara i innych tradycyjnych walut.