0 1 min 2 lata
  • Wcześniej +0,5%; poprawiony do +0,4%
  • Produkcja usługowa -0,5% vs oczekiwana -1,1% m/m
  • Wcześniej + 0,4%

Spadek miesięcznego PKB był w dużej mierze spowodowany spadkiem usług, przy czym największy udział miał spadek aktywności w zakresie zdrowia ludzkiego, ponieważ aktywność testowa i śladowa uległa dalszemu zmniejszeniu, a szczepienia nadal się zmniejszały, po wiosennej kampanii wzmacniającej. Szacuje się, że od czerwca miesięczny PKB wyniesie 0,9% powyżej poziomu sprzed pandemii, tj. lutego 2020 r.