0 2 min 2 lata

„Raport z realizacji polityki pieniężnej Ludowego Banku Chin (PBCh) w II kwartale 22 opublikowany w środę (10 sierpnia) stwierdził, że jego polityka pieniężna nadal koncentruje się na utrzymaniu stabilności w gospodarce i na szerszym rynku”.

„Kładzie się nacisk na stosowanie ukierunkowanych narzędzi, w tym programów pożyczkowych i wskazówek dla banków, aby zwiększyć kredyt, a nie duże redukcje RRR lub MLF banków, w kontekście zaburzonej płynności bankowości krajowej, zwiększając ostrożność w stosunku do krajowej inflacji i zacieśnianie polityki pieniężnej polityki w globalnych bankach centralnych”.

„LChP powiedział, że Chiny powinny być wyczulone na strukturalną presję inflacyjną, która może wzrosnąć w krótkim okresie. Jak zauważyliśmy wcześniej, może to ograniczyć zakres obniżek stóp procentowych w drugiej połowie 22, nawet jeśli mówi się, że ożywienie w krajowych podstawach gospodarczych jeszcze się nie ustabilizowało”.