Media: bułgarskie konsulaty nadal przyjmują wnioski wizowe od Rosjan

1 min 2 lata

Stowarzyszenie Organizatorów Turystycznych Rosji (ATOR) poinformowało wcześniej, że konsulat Bułgarii poinformował rosyjskich touroperatorów o wstrzymaniu przyjmowania dokumentów do wiz turystycznych. „Konsulaty bułgarskie w Rosji nie zaprzestały przyjmowania i przetwarzania dokumentów” – podała radiostacja w oświadczeniu. Zwraca się uwagę, że działalność przedstawicielstw uległa spowolnieniu ze względu […]

Forex