Przychody Veon w 2021 r. wzrosły o 6,8% do 7,8 mld USD

2 min 2 lata

Skonsolidowane przychody holdingu telekomunikacyjnego Veon Ltd. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) wzrosła w 2021 r. w porównaniu do 2020 r. o 6,8% i wyniosła 7,788 mld USD. Zostało to powiedziane w oświadczeniu. Firma nie przedstawi wytycznych finansowych na 2022 r. ze względu na obecne okoliczności. EBITDA firmy […]

Forex