Cena dolara amerykańskiego w ostatnim tygodniu 14 – 19 sierpnia. Sprawdzamy, jak zmieniały się notowania dolara w ostatnim okresie. Po ile jest dziś dolar?

17 min 10 miesięcy

Miniony tydzień na rynkach finansowych dostarczył wielu niespodzianek i wahaniom, które mogą wpłynąć na postrzeganie kondycji gospodarczej i stabilności globalnych rynków. W świetle tych zmiennych okoliczności, warto przyjrzeć się dokładniej analizie zmienności kursu dolara amerykańskiego w kontekście relacji do innych walut. Dolar amerykański, jako jedna […]

Forex