0 2 min 2 lata

Jak zauważa Newsquawk…

Jak zawsze, biorąc pod uwagę opóźnienie między ogłoszeniem a publikacją rachunków, handlowcy będą czerpać większe wskazówki z ostatnich danych i komentarzy urzędników. Co więcej, jeśli chodzi o kwestię fragmentacji, EBC zorganizował spotkanie ad hoc w celu zajęcia się tą sprawą, a zatem rachunek nie będzie oferował zbyt wielu informacji na ten temat.

Niektóre kluczowe nagłówki:

Wydaje się, że większość miar długoterminowych oczekiwań inflacyjnych nadal jest mocno zakotwiczonych
Powszechnie uważano, że stagflacja jest mało prawdopodobnym skutkiem
Presja inflacyjna wynikająca z ponownego otwarcia sektora turystycznego, która dominowała w majowych liczbach, prawdopodobnie utrzyma się w nadchodzących miesiącach, w miarę jak turystyka otwiera się szerzej
Konieczne było uniknięcie postrzegania stopniowania jako wykluczającego skoki stóp procentowych w ponad 25 punktach bazowych
Wyjęcie pośrednich skutków cen energii z projekcji inflacji bazowej skutkowałoby projekcją inflacji bazowej na poziomie 2,0% w 2024 r.
Wielu członków wyraziło początkową preferencję, aby pozostawić otwarte drzwi na większą wędrówkę podczas lipcowego spotkania