0 1 min 2 lata

Wystąpienie inauguracyjne Andrei Enrii, Przewodniczącej Rady ds. Nadzoru EBC, na 6. Europejskiej Federacji Bankowej Boardroom Dialogue.

Wystąpienie inauguracyjne Andrei Enrii, Przewodniczącej Rady ds. Nadzoru EBC, na 6. Europejskiej Federacji Bankowej Boardroom Dialogue

Enria z Europejskiego Banku Centralnego mówi, że banki powinny wykorzystywać konserwatywne trajektorie kapitałowe przy ogłaszaniu planów dystrybucji, po dialogu z ich zespołami nadzorczymi