0 2 min 2 lata

„Sprzedaż detaliczna w Singapurze uległa dalszej poprawie z lepszym niż oczekiwano wzrostem 17,8% r/rw maju (z 12,1% w kwietniu). Sprzedaż detaliczna po wyłączeniu pojazdów mechanicznych wzrosła nawet o 22,6% r/r (z 17,4% w kwietniu). W ujęciu kwartalnym sprzedaż detaliczna wzrosła o 1,8% m/m, po nieznacznie zrewidowanym druku o 1,1% w kwietniu, trzecim z rzędu miesiącu wzrostu m/m. Po wyłączeniu sprzedaży pojazdów silnikowych wzrost m/m był wyższy i wyniósł 2,7% (z 1,6% w kwietniu).”

„Chociaż solidny majowy wzrost sprzedaży detalicznej przyczynił się do solidnych podstaw dla popytu krajowego w II kw. 22, należy zauważyć, że wzrost r/r został zniekształcony przez efekt niskiej bazy z maja 2021 r., kiedy obowiązywały ograniczenia COVID-19, takie jak jako ograniczenia podróży międzynarodowych. Niemniej jednak przyzwoity wzrost w ujęciu miesięcznym nadal sygnalizował poprawę krajowego środowiska handlu detalicznego i gastronomii w połączeniu z zacieśniającym się rynkiem pracy i, co ważniejsze, powrotem popytu turystycznego.

„Od początku roku sprzedaż detaliczna wzrosła o 9,6%. O ile nie pojawi się ponownie nowe ryzyko związane z COVID-19 w Singapurze i w całym regionie (prowadzącym do ponownego nałożenia ograniczeń społecznych i dotyczących podróży, co nie jest naszym podstawowym przypadkiem), spodziewamy się teraz, że sprzedaż detaliczna wzrośnie o 9,0% w 2022 (z poprzedniej prognozy na poziomie 6%), ponieważ efekty bazy prawdopodobnie będą nadal zwiększać wzrost sprzedaży detalicznej w nadchodzących miesiącach”.