0 1 min 2 lata

Oczekuje się, że Bank Japonii podniesie swoją prognozę inflacji, ale utrzyma bardzo niskie stopy procentowe na posiedzeniu w tym miesiącu, mówią źródła, ponieważ obawy przed recesją w USA i rosnącymi kosztami nakładów zaciemniają perspektywy jego kruchego ożywienia gospodarczego.