0 11 min 1 rok

W ciągu ostatnich miesięcy, rynki finansowe były narażone na dużą zmienność. Wiele czynników wpłynęło na tę sytuację, w tym pandemia COVID-19, kryzys popandemiczny, wojna Rosji z Ukrainą, kryzys surowcowy i wiele innych. Wszystkie te wydarzenia wpłynęły na notowania walut na całym świecie, w tym funta brytyjskiego.

Warto zastanowić się nad tym, jakie są prognozy dla notowań funta brytyjskiego w najbliższym czasie, biorąc pod uwagę aktualne wydarzenia na świecie i ich wpływ na światowe rynki finansowe. W szczególności, istnieją pytania dotyczące notowań funta brytyjskiego w ciągu ostatniego tygodnia – od 3 kwietnia do 9 kwietnia. Jakie były przyczyny zmienności ceny funta w tym okresie? Czy istnieją jakieś prognozy dotyczące przyszłych notowań funta brytyjskiego?

W tym artykule przyjrzymy się bliżej notowaniom funta brytyjskiego w ciągu ostatniego tygodnia i analizujemy, jakie czynniki wpłynęły na jego cenę. Przyjrzymy się również prognozom dotyczącym przyszłych notowań funta brytyjskiego i zastanowimy się, jakie czynniki mogą mieć wpływ na cenę funta w najbliższej przyszłości.

Jakie są najważniejsze waluty egzotyczne?

Najważniejsze waluty egzotyczne to te, które pochodzą z krajów o mniejszym znaczeniu gospodarczym na arenie międzynarodowej. Oto kilka przykładów:

 1. Rand południowoafrykański (ZAR) – waluta Republiki Południowej Afryki, która jest uważana za największą i najbardziej rozwiniętą gospodarkę w Afryce.
 2. Real brazylijski (BRL) – waluta Brazylii, która ma trzecie pod względem wielkości gospodarki w Ameryce Południowej i jeden z największych rynków konsumenckich na świecie.
 3. Rupia indonezyjska (IDR) – waluta Indonezji, największego kraju wyspiarskiego na świecie i czwartego co do wielkości populacji.
 4. Forint węgierski (HUF) – waluta Węgier, kraju, który od 2004 roku jest członkiem Unii Europejskiej.
 5. Peso meksykańskie (MXN) – waluta Meksyku, drugiego co do wielkości gospodarczej kraju w Ameryce Łacińskiej.
 6. Rupee indyjska (INR) – waluta Indii, drugiego co do liczby ludności kraju na świecie i jednego z najszybciej rozwijających się rynków.
 7. Baht tajski (THB) – waluta Tajlandii, jednego z największych krajów Azji Południowo-Wschodniej pod względem gospodarki i populacji.

Waluty egzotyczne są zazwyczaj mniej stabilne i bardziej podatne na zmiany kursów niż waluty główne, takie jak dolar amerykański czy euro. Wiele czynników, takich jak polityczna niestabilność, zmiany w handlu zagranicznym czy wahania cen surowców, może wpłynąć na wartość tych walut.

Wykres kursu funta brytyjskiego

Aktualny wykres funta brytyjskiego

Jakie są rodzaje wolumenów na rynku walutowym?

Na rynku walutowym istnieją trzy rodzaje wolumenów:

 1. Wolumen transakcyjny – jest to ilość aktywności handlowej na rynku walutowym, mierzona w lotach (jednostkach waluty). Określa liczbę lotów kupionych lub sprzedanych przez uczestników rynku.
 2. Wolumen otwartych pozycji – mierzy liczbę otwartych pozycji na rynku walutowym. Otwarta pozycja to pozycja kupna lub sprzedaży, która jeszcze nie została zamknięta przez uczestnika rynku.
 3. Wolumen finansowy – mierzy wartość transakcji przeprowadzonych na rynku walutowym. Określa łączną wartość wszystkich lotów kupionych i sprzedanych w danym okresie czasu.

Wszystkie te rodzaje wolumenów są ważne dla analizy rynku walutowego i pozwalają na lepsze zrozumienie dynamiki cen walut oraz zachowania uczestników rynku.

Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego z ostatnich 5 lat

W ostatnich 5 latach funt brytyjski podlegał znaczącej zmienności, która była wynikiem różnych czynników gospodarczych i politycznych. Warto zauważyć, że w ciągu tego okresu funt brytyjski był najsilniejszy w stosunku do dolara amerykańskiego w październiku 2016 roku, kiedy to kurs GBP/USD wyniósł 1,35. Jednakże, po tym okresie, kurs funta uległ znacznym wahaniom.

W październiku 2016 roku, Wielka Brytania rozpoczęła proces wyjścia z Unii Europejskiej, co wywołało dużą niepewność na rynkach finansowych. W ciągu następnych dwóch lat kurs funta wobec dolara amerykańskiego osłabił się o około 20%, spadając poniżej poziomu 1,25 w sierpniu 2019 roku.

Jednakże, w drugiej połowie 2020 roku, funt brytyjski zaczął się umacniać wobec dolara amerykańskiego i osiągnął swoje najwyższe poziomy od maja 2018 roku, kiedy kurs GBP/USD przekroczył poziom 1,35 w grudniu 2020 roku.

Kolejnym czynnikiem, który wpłynął na kurs funta brytyjskiego w ostatnich latach była pandemia COVID-19 i kryzys z nią związany. W marcu 2020 roku, funt brytyjski osiągnął swoje najniższe poziomy w stosunku do dolara amerykańskiego, kiedy kurs GBP/USD spadł poniżej poziomu 1,15. Jednakże, w ciągu kilku miesięcy funt zaczął się odbijać i w styczniu 2021 roku kurs GBP/USD przekroczył poziom 1,37.

Podsumowując, funt brytyjski jest walutą, która podlega znaczącej zmienności, co jest wynikiem różnych czynników gospodarczych i politycznych. W ciągu ostatnich 5 lat, kurs funta brytyjskiego wobec dolara amerykańskiego zmieniał się znacząco, jednakże w drugiej połowie 2020 roku funt zaczął się umacniać.

Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego a zmienność rosyjkiego rubla

Odnotowuje się, że kurs funta brytyjskiego i rosyjskiego rubla wykazuje dużą zmienność. Kurs GBP/RUB w ciągu ostatnich pięciu lat oscylował w szerokim zakresie. W październiku 2016 roku wartość funta brytyjskiego wynosiła około 71 rubli, a w lutym 2020 roku osiągnęła maksymalny poziom wynoszący ponad 101 rubli. Jednakże wraz z rozwojem pandemii COVID-19, kurs funta brytyjskiego zaczął wykazywać zmienność, a w marcu 2020 roku spadł do poziomu 80 rubli.

Od tamtej pory kurs GBP/RUB wykazuje tendencję wzrostową, osiągając w styczniu 2021 roku poziom około 99 rubli. Niemniej jednak, kryzys gospodarczy i polityczny w Rosji, spowodowany sankcjami międzynarodowymi i niskimi cenami ropy naftowej, może wpłynąć na dalsze wahania kursu rubla. W rezultacie, kurs GBP/RUB może pozostać zmieny i trudny do przewidzenia w najbliższej przyszłości.

Wpływ na kurs funta brytyjskiego ma wiele czynników, takich jak sytuacja gospodarcza Wielkiej Brytanii, polityka pieniężna Banku Anglii, decyzje rządu i wyniki negocjacji dotyczących Brexitu. Natomiast, zmienność kursu rosyjskiego rubla może wynikać z takich czynników, jak sytuacja polityczna w Rosji, niskie ceny ropy naftowej oraz sankcje międzynarodowe.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłyneły na kurs funta w roku 2021?

Poniżej przedstawiam listę kilku wydarzeń z 2021 roku, które miały wpływ na kurs funta brytyjskiego:

 1. Pandemia COVID-19: Pandemia wywarła ogromny wpływ na gospodarki całego świata, w tym na brytyjską gospodarkę. Wraz z wprowadzeniem kolejnych restrykcji w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa, kurs funta brytyjskiego podlegał wahaniom, szczególnie w porównaniu do innych walut.
 2. Brexity: Proces wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej miał ogromny wpływ na kurs funta brytyjskiego. Ostateczne porozumienie dotyczące warunków brexitu zostało zawarte w grudniu 2020 roku, jednakże wprowadzenie nowych przepisów i regulacji w ciągu 2021 roku wpłynęło na wahania kursu funta.
 3. Polityka monetarna Banku Anglii: Bank Anglii podjął decyzję o utrzymaniu niskich stóp procentowych, co wpłynęło na kurs funta brytyjskiego. Decyzja ta miała na celu pobudzenie gospodarki brytyjskiej, jednakże spowodowała zmienność kursu funta na rynkach finansowych.
 4. Zmiany polityczne: W roku 2021 doszło do zmian politycznych na Wyspach Brytyjskich, takich jak wybory samorządowe i wybory do parlamentu Szkocji. Te wydarzenia polityczne mogły wpłynąć na wahania kursu funta brytyjskiego.
 5. Wydarzenia międzynarodowe: Wydarzenia międzynarodowe, takie jak wojna w Syrii, kryzys na Ukrainie, rosnące napięcia między USA a Chinami czy niepewność polityczna w Europie, także mogły wpłynąć na kurs funta brytyjskiego.

Warto jednak podkreślić, że na kurs funta brytyjskiego wpływa wiele czynników, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Często zmienność kursu funta brytyjskiego wynika z globalnych tendencji rynkowych lub decyzji podejmowanych przez inne kraje i instytucje finansowe.

Prognozy dla kursu funta. Jakie są możliwe scenariusze dla notowań funta brytyjskiego w przyszłości?

Prognozowanie przyszłych ruchów kursowych funta brytyjskiego jest trudne ze względu na wiele czynników, które mogą wpłynąć na wartość tej waluty. Jednakże, możemy rozważyć kilka możliwych scenariuszy dla notowań funta w przyszłości.

Pierwszy scenariusz zakłada kontynuację stabilizacji funta w stosunku do innych walut. Głównymi czynnikami, które mogą przyczynić się do takiego scenariusza są dalsze ożywienie gospodarcze w Wielkiej Brytanii, poprawa sytuacji związanej z pandemią oraz brak większych wstrząsów na rynkach finansowych. W takim przypadku, funt może pozostać na względnie stabilnym poziomie w stosunku do innych walut.

Drugim scenariuszem jest kontynuacja wzrostu funta, co może mieć miejsce, jeśli Wielka Brytania będzie kontynuować szybkie ożywienie gospodarcze, a także zwiększenie inwestycji zagranicznych. Dodatkowo, spodziewane podwyżki stóp procentowych przez Bank Anglii mogą dodatkowo wzmocnić funta.

Trzeci scenariusz zakłada spadek kursu funta. Taki scenariusz może mieć miejsce w przypadku wystąpienia większych wstrząsów na rynkach finansowych, spadku zaufania inwestorów do brytyjskiej gospodarki lub wystąpienia wewnętrznych problemów politycznych. W takiej sytuacji, funt mógłby osłabić się w stosunku do innych walut.

Podsumowując, przyszłe ruchy kursowe funta brytyjskiego będą zależne od wielu czynników, takich jak sytuacja gospodarcza, polityczna oraz globalne wstrząsy na rynkach finansowych. W związku z tym, prognozowanie przyszłych ruchów kursowych jest trudne, a inwestorzy powinni śledzić bieżące wydarzenia i kierować się zdrowym rozsądkiem przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.