0 9 min 1 rok

Rynek walutowy jest jednym z najbardziej nieprzewidywalnych rynków na świecie. Wiele czynników może wpłynąć na wartość danej waluty, takich jak polityka monetarna, sytuacja gospodarcza kraju, wydarzenia geopolityczne czy globalne tendencje ekonomiczne. Niemniej jednak, wielu inwestorów próbuje przewidzieć, jak zmieni się kurs danej waluty w przyszłości, analizując różne czynniki i wydarzenia. Dzięki temu starają się wykorzystać potencjalne okazje do zysku lub zminimalizować ryzyko strat. W dzisiejszym artykule spróbujemy przygotować się do handlu na rynku walutowym, analizując nadchodzące wydarzenia i czynniki, które mogą wpłynąć na notowania walut.

Jak określa się wartość waluty?

Wartość waluty określa się na podstawie jej kursu, czyli stosunku jej wartości do innej waluty lub do surowców. Kursy walut zmieniają się na rynku w wyniku różnych czynników, takich jak zmiany stóp procentowych, dane makroekonomiczne, polityczne wydarzenia czy nastroje inwestorów. Im silniejsza jest gospodarka kraju, tym zazwyczaj mocniejsza jest jego waluta. Wartość waluty może być również wpływana przez spekulacje na rynku, a także przez interwencje rządu lub banku centralnego.

Wykres kursu funta

Aktualny wykres funta

Jakie są różnice między walutami twardymi a miękkimi?

Terminy „waluty twarde” i „waluty miękkie” odnoszą się do stabilności i wewnętrznej siły danej waluty.

Waluty twarde są zazwyczaj emitowane przez kraje o stabilnych politykach finansowych i gospodarczych. Są to waluty, które są uważane za pewne i niezawodne, ponieważ są mocno wspierane przez stabilne instytucje finansowe, takie jak bank centralny, i posiadają duży wpływ na rynek międzynarodowy. Do walut twardych należą między innymi dolar amerykański, euro, jen japoński, funt szterling i frank szwajcarski.

Z drugiej strony, waluty miękkie to waluty krajów o niepewnych politykach finansowych i gospodarczych. Te waluty są bardziej podatne na zmienność i niepewność na rynkach międzynarodowych, co oznacza, że ich wartość jest mniej stabilna niż wartość walut twardych. Przykłady walut miękkich to na przykład peso meksykańskie, rand południowoafrykański, rubel rosyjski i real brazylijski.

Ogólnie rzecz biorąc, waluty twarde uważane są za bezpieczne i stabilne inwestycje, podczas gdy waluty miękkie są bardziej ryzykowne i mogą prowadzić do większych zysków lub strat w zależności od sytuacji na rynku.

Analiza zmiennośći kursu funta w pierwszym kwartale w latach ubiegłych

Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego w pierwszym kwartale w latach ubiegłych wykazuje pewne powtarzające się wzorce, ale jednocześnie wiele zależy od różnych czynników ekonomicznych i politycznych wpływających na rynek walutowy.

W pierwszym kwartale 2018 roku, kurs funta brytyjskiego spadł do najniższego poziomu w stosunku do dolara od września 2017 roku. Było to związane z obawami inwestorów o wpływ wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej na gospodarkę i politykę monetarną. Jednak w kolejnych tygodniach kurs funta zaczął się stabilizować.

W pierwszym kwartale 2019 roku, funt brytyjski był pod wpływem politycznej niepewności związanej z brexitem. W miarę zbliżania się daty planowanego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, napięcia na rynku walutowym wzrastały. W rezultacie kurs funta spadał, a inwestorzy szukali bezpiecznych miejsc dla swoich inwestycji.

W pierwszym kwartale 2020 roku, globalna pandemia COVID-19 spowodowała nie tylko spadki na rynkach akcji, ale także wpłynęła na kursy walut. Kurs funta brytyjskiego był pod wpływem obaw o wpływ pandemii na gospodarkę i stabilność finansową Wielkiej Brytanii. W ciągu kilku tygodni kurs funta zmieniał się gwałtownie, osiągając najniższy poziom w stosunku do dolara od marca 1985 roku.

W pierwszym kwartale 2021 roku, kurs funta brytyjskiego rósł, ponieważ gospodarka Wielkiej Brytanii zaczęła się ożywiać po pandemii COVID-19, a postępy w szczepieniach dawały nadzieję na poprawę sytuacji. Jednakże, niepewność związana z brexitem nadal wpływała na kurs funta.

Można zauważyć, że w pierwszym kwartale w latach ubiegłych kurs funta brytyjskiego był pod wpływem różnych czynników, takich jak polityczna niepewność, pandemia COVID-19, a także brexit. Wszystkie te czynniki wpłynęły na zmienność kursu funta i uczyniły go bardziej nieprzewidywalnym.

Analiza zmienności kursu funta a zmienność polskiego złotego

W ostatnich latach kurs funta brytyjskiego wykazywał znaczną zmienność w stosunku do polskiego złotego. W 2016 roku funt brytyjski gwałtownie spadł po ogłoszeniu wyników referendum w sprawie brexitu, co doprowadziło do kryzysu politycznego i gospodarczego w Wielkiej Brytanii. W ciągu kilku dni funt brytyjski stracił na wartości w stosunku do złotego o około 10%.

W latach 2017-2019 kurs funta brytyjskiego utrzymywał się na względnie stabilnym poziomie w stosunku do złotego, jednak w 2020 roku doszło do kolejnego kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19. W marcu 2020 roku funt brytyjski znacznie osłabił się w stosunku do złotego, tracąc na wartości o ponad 10%. Jednak w kolejnych miesiącach, dzięki stopniowemu łagodzeniu restrykcji związanych z pandemią i ożywieniu gospodarczemu, kurs funta brytyjskiego powrócił do wzrostu, osiągając na początku 2021 roku najwyższy poziom od 2018 roku.

Zmienność kursu funta brytyjskiego w stosunku do złotego często wynikała z wydarzeń politycznych i gospodarczych w Wielkiej Brytanii i na świecie, takich jak wynik referendum w sprawie brexitu czy pandemia COVID-19. Ponadto, kurs funta brytyjskiego był również wpływany przez decyzje banku centralnego oraz ogólny stan gospodarki kraju.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs funta w roku 2020?

W roku 2020 kurs funta brytyjskiego był silnie wpływany przez kilka czynników. Najważniejszym wydarzeniem było bez wątpienia referendum w sprawie Brexitu, które miało miejsce w 2016 roku, ale w dalszym ciągu wpłynęło na notowania funta w 2020 roku. W styczniu 2020 roku funt wzrósł na wieść o opuszczeniu przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej, ale w kolejnych miesiącach kurs funta miał tendencję spadkową z powodu napięć związanych z negocjacjami dotyczącymi Brexitu. Innym czynnikiem wpływającym na kurs funta w 2020 roku była pandemia COVID-19, która spowodowała spowolnienie gospodarcze w Wielkiej Brytanii oraz ogólnoświatowe napięcia i zmienność na rynkach finansowych. Ostatecznie, pod koniec 2020 roku podpisanie umowy handlowej z UE pomogło w stabilizacji kursu funta.

Przewidywania zmienności kursu funta. Jakie są możliwe scenariusze dla funta brytyjskiego?

Nie jestem w stanie przewidywać przyszłości i wyceny poszczególnych walut na rynku. Niemniej jednak, kurs funta brytyjskiego zależy od wielu czynników, takich jak polityka monetarna, sytuacja gospodarcza w kraju, międzynarodowe napięcia handlowe, czy nawet wyniki wyborów politycznych.

W związku z nieprzewidywalnym charakterem rynku walutowego, trudno jest jednoznacznie określić, jakie scenariusze mogą mieć miejsce w przyszłości. Możliwe jest jednak, że kurs funta brytyjskiego będzie nadal podatny na wahania, szczególnie w kontekście aktualnej sytuacji politycznej i gospodarczej Wielkiej Brytanii w związku z wyjściem z Unii Europejskiej.

Ważne dane makroekonomiczne, takie jak decyzje banku centralnego, publikacja raportów gospodarczych, czy wyniki wyborów mogą również wpłynąć na kurs funta. Niemniej jednak, w przypadku rynku walutowego, istnieje wiele czynników, które mogą wpłynąć na wartość danej waluty, co utrudnia jednoznaczne przewidywanie przyszłych zmian kursów walutowych.