0 2 min 2 lata

Moskwa. 27 czerwca. INTERFAX.RU – Omsk Oil trader LLC „Kalita” poinformował, że nie wypłacił 8. kuponu na obligacje serii 001P-03 za 1,602 mln rubli z powodu „braku środków w wymaganej wysokości”.

Do tej pory zarejestrowano już niewypłacalność wszystkich trzech emisji obligacji spółki znajdujących się w obiegu.

Wcześniej, w odpowiedzi na prośbę przedstawiciela obligatariuszy o dalsze plany obsługi zadłużenia, emitent odpowiedział, że „terminowe wywiązywanie się z zobowiązań do obsługi emisji obligacji nie jest możliwe”, a ponadto spółka nie ma nawet środków na utrzymywanie ogólnego spotkania obligatariuszy.

Jako przyczyny niewypełnienia zobowiązań Kalita wskazał wzrost kluczowej stopy Banku Rosji oraz wstrzymanie przez banki wierzycieli wydawania nowych transz kredytowych w ramach istniejących linii kredytowych, spadek bieżącej aktywności zakupowej oraz wypowiedzenie stosunków umownych z dużą liczbą wspólników, wzrost należności, a także wszczęcie postępowania egzekucyjnego z nałożeniem aresztów na fundusze i majątek spółki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.