0 1 min 2 lata
Kanada Indeks cen producentów maj 2022
  • Wcześniej był +16,4% r/r
  • Ceny +1,7% m/m vs +0,8% wcześniej
  • Indeks cen surowców +37,4% r/r vs +38,3% wcześniej
  • Wskaźnik cen surowców +2,5% m/m vs -2,1% wcześniej
  • Benzyna +14,6% m/m²
  • Wzrost owoców, warzyw, pasz i innych artykułów spożywczych o 2,2% w dziewiątym z rzędu miesięcznym wzroście (+15,0% r/r)
  • Pełny raport

Myślę, że spadek liczby r/r daje mylące wrażenie. Wzrost o 1,7% m/m jest bardziej istotny dla wyceny terminowej i wskazuje na brak spadku inflacji w rurociągach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.