0 4 min 2 lata

Komisja Europejska nieznacznie pogorszyła prognozę wzrostu PKB strefy euro na 2022, podczas gdy prognoza na 2023 została znacząco zrewidowana w dół.

Według nowej prognozy gospodarka strefy euro wzrośnie w 2022 r. o 2,6%, a nie o 2,7%, jak oczekiwano w maju. Prognoza wzrostu PKB na 2023 r. została obniżona do 1,4% z 2,3%.

Prognoza wzrostu gospodarki Unii Europejskiej na 2022 r. została utrzymana na poziomie 2,7%, natomiast prognoza na 2023 r. została obniżona do 1,5% z 2,3%.

KE oczekuje obecnie, że inflacja w strefie euro wyniesie średnio 7,6% w 2022 r., w porównaniu z 6,1% oczekiwanym w maju. Prognoza na 2023 r. podniesiona do 4% z 2,7%. Oczekuje się, że w UE ceny konsumpcyjne wzrosną o 8,3% w tym roku i o 4,6% w 2023 roku.

Według raportu KE wydarzenia na Ukrainie wywarły dodatkową presję na ceny energii i żywności.

„To zwiększa presję inflacyjną na całym świecie, zmniejsza siłę nabywczą ludności i wywołuje szybszą reakcję w zakresie polityki pieniężnej niż wcześniej oczekiwano” – czytamy w dokumencie.

„Gospodarka UE pozostaje szczególnie wrażliwa na zmiany na rynkach energetycznych ze względu na duże uzależnienie od rosyjskich paliw kopalnych, a słaby globalny wzrost gospodarczy zmniejsza popyt zewnętrzny” – powiedzieli analitycy Komisji Europejskiej.

Zauważyli jednocześnie, że tempo ożywienia i lepsza niż oczekiwano dynamika w I kwartale 2022 r. zapewnią wzrost europejskiego PKB w tym roku, choć aktywność biznesowa spowolni w drugiej połowie roku we wszystkich sektorach gospodarki, z wyjątkiem turystyki.

Oczekuje się, że inflacja w strefie euro osiągnie szczyt w trzecim kwartale, wzrastając do 8,4%, a następnie zacznie stopniowo zwalniać, spadając poniżej 3% w czwartym kwartale 2023 r.

Prognozy zwracają uwagę na duże zagrożenia dla europejskiej gospodarki związane z niepewnością wokół wydarzeń na Ukrainie i ich konsekwencjami dla dostaw gazu do Europy. Nie wykluczają też możliwości nowej fali pandemii koronawirusa w UE.

„Spotykamy się z wyzwaniami na wielu frontach, od rosnących cen paliw i żywności po wysoce niepewne perspektywy globalne” – powiedział wiceprzewodniczący KE Valdis Dombrovskis. ochrony najsłabszych grup społecznych, a ponadto musimy zmniejszyć naszą zależność od rosyjskich paliw kopalnych”.

Według nowej prognozy KE światowy PKB wzrośnie w tym roku o 3%, a nie o 3,3%, jak wcześniej oczekiwano. Prognoza na 2023 r. została obniżona do 3,3% z 3,7%.

Prognozę wzrostu PKB Niemiec na rok bieżący i kolejne obniżono do odpowiednio 1,4% i 1,3% z 1,6% i 2,4%. Prognoza dla francuskiej gospodarki na 2022 r. została obniżona do 2,4% z 3,1%, na 2023 do 1,4% z 1,8%.

Oczekuje się, że PKB Włoch wzrośnie o 2,9% i 0,9% w latach 2022 i 2023 (poprzednia prognoza wynosiła 2,4% i 1,9%). Prognozę wzrostu PKB Hiszpanii na 2022 r. pozostawiono na poziomie 4%, natomiast prognozę na 2023 r. obniżono do 2,1% z -3,4%.