0 2 min 2 lata

Od 31 lipca 2022 r. Raiffeisenbank podniesie prowizję za obsługę walutowych rachunków bankowych i maklerskich. Jest to określone w komunikacie instytucji kredytowej w jej oficjalnym kanale Telegram.

Prowizja od rachunków walutowych powyżej 5 tys. wzrośnie do 0,5% miesięcznie (w jenach japońskich – ponad 500 tys. jenów) z 0,2%. Prowizja od sald powyżej 50 tys. (50 mln jenów) wyniesie 1% miesięcznie (obecnie bank pobiera prowizję od sald powyżej 500 tys. cu (5 mln jenów) w wysokości 0,5%). Dla klientów premium prowizja wyniesie 1% kwoty powyżej 50 tys. w walucie konta (5 mln jenów).

Prowizja za skup waluty na rachunek maklerski od 31 lipca wyniesie 3% kwoty przelewu. Opłata za sprzedaż waluty obcej pozostaje bez zmian – 0,3%.

Raiffeisenbank wprowadził od 30 czerwca 2022 r. opłatę za przechowywanie środków w euro, dolarach, funtach szterlingach, frankach szwajcarskich i jenach japońskich.

Salda dla każdej z walut wyliczane są oddzielnie na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego. Środki są brane pod uwagę tylko na walutowych rachunkach bieżących i maklerskich. Depozyty i papiery wartościowe w walutach obcych nie podlegają prowizji, w banknotach.

Ponadto od 18 lipca Raiffeisenbank wprowadza minimalną kwotę 5000 USD na wychodzące przelewy walutowe podczas przetwarzania w oddziale. Przy przelewie przez bank internetowy od 1 sierpnia wyniesie 3 tys. USD.

„Zmiany są związane z ograniczeniem zdolności banków do efektywnego lokowania waluty” – powiedział bank.

„Wprowadzenie limitów jest środkiem wymuszonym, procedura dokonywania płatności staje się coraz bardziej skomplikowana po stronie banków korespondentów, a czas przetwarzania wydłuża się” – wyjaśniła instytucja kredytowa.

Raiffeisenbank zauważa, że ​​nadal otwiera rachunki bieżące w dolarach amerykańskich i euro.