0 2 min 2 lata

Kuehne + Nagel International AG (KHNGY), firma transportowa i logistyczna, poinformowała, że ​​jej zysk za drugi kwartał przypadający na akcjonariuszy spółki dominującej wzrósł do 754 mln franków szwajcarskich lub 6,29 franków na akcję z 439 mln franków lub 3,65 franków na akcję w analogicznym kwartale ubiegłego roku.

Obroty netto za kwartał wzrosły do ​​10,47 mld franków z 7,24 mld franków w zeszłym roku.

W jednostce biznesowej Sea Logistics, wolumeny kontenerów w pierwszych sześciu miesiącach 2022 r. wyniosły 2,2 mln TEU, obroty netto jednostki wyniosły 9,9 mld franków, a EBIT 1,2 mld franków.

W jednostce biznesowej Air Logistics w pierwszych sześciu miesiącach 2022 r. wolumeny frachtów lotniczych wyniosły 1,1 mln ton. Obroty netto jednostki sięgnęły 6,3 mld franków, a EBIT 826 mln franków.

W pierwszych sześciu miesiącach 2022 r. obroty netto jednostki biznesowej Road Logistics wzrosły o 12% rok do roku do 2,0 mld franków, a EBIT o prawie 50% do 80 mln franków.