0 2 min 2 lata

Od 1 sierpnia zawieszono porozumienie między rządami Łotwy i Rosji o współpracy gospodarczej – poinformowało łotewskie MSZ w oficjalnej publikacji Latvijas Vestnesis.

Również od 1 sierpnia zawieszono porozumienie między rządami obu krajów o powołaniu międzyrządowej komisji ds. współpracy gospodarczej, naukowej, technicznej, humanitarnej i kulturalnej.

Tego samego dnia zawieszono porozumienie z 2010 r. między Łotwą a Rosją o ułatwieniach wzajemnych podróży między mieszkańcami regionów przygranicznych obu krajów. Ryga ogłosiła tę decyzję w połowie lipca.

16 maja zawieszono porozumienie międzyrządowe w sprawie przeciwdziałania podwójnemu opodatkowaniu i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków dochodowych i kapitałowych oraz protokół do niej.

Również 16 maja zawieszono art. 13 umowy między rządami Łotwy i Rosji o ochronie socjalnej rosyjskich emerytów wojskowych i członków ich rodzin zamieszkałych na Łotwie. Artykuł ten stanowił, że obie strony zapewniają opiekę, ulepszanie i zachowanie obiektów pamięci i miejsc masowego pochówku żołnierzy na swoim terytorium i nie ingerują w pochówek kombatantów.