0 1 min 2 lata

USD/CNY to juan lądowy. Dozwolony jest handel plus lub minus 2% od tej dziennej stopy referencyjnej.
CNH to juan offshore. USD/CNH nie ma ograniczeń co do zakresu handlu.
Znacznie silniejszy lub słabszy kurs niż oczekiwano jest zwykle uważany za sygnał z PBOC.
Poprzednie zamknięcie to 6,7020
PBOC wstrzykuje 3 mld (tak, 3) juanów za pośrednictwem 7-dniowych transakcji repo (stawka pozostaje na poziomie 2,1%)